Κρυοχειρουργική – Κρυοθεραπεία

Cryosurgery - Cryotherapy

Cryosurgery - Cryotherapy

Η κρυοχειρουργική αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επεμβατικής δερματολογίας. Ως μέσο χρησιμοποιείται το υγρό άζωτο, το οποίο μειώνοντας τη θερμοκρασία του δέρματος σε πολύ χαμηλά επίπεδα, προκαλεί τοπική καταστροφή των ιστών.

Matoula clinic | Δερματοχειρουργική
Kρυοθεραπεία

Ενδείξεις δερματικών βλαβών που αντιμετωπίζονται με κρυοθεραπεία

  • Ακτινικές υπερκερατώσεις
  • Δερματικό κέρας
  • Ακτινική χειλίτιδα
  • Κονδυλώματα
  • Μυρμηκιές
  • Χηλοειδή

Επίσης, έμπειροι δερματολόγοι με την τεχνική της κρυοχειρουργικής μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμα και πρώιμα στάδια ορισμένων μορφών καρκίνων του δέρματος όπως:

  • Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα επιφανειακώς επεκτεινόμενο
  • Ορισμένα μικρά ακανθοκυτταρικά καρκινώματα

Κρυοχειρουργική

Matoula clinic | Δερματοχειρουργική

Η κρυοχειρουργική είναι μια αποτελεσματική θεραπεία αρκετών δερματικών νόσων σύντομης διάρκειας και χωρίς να προηγείται τοπική αναισθησία.

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τον χρόνο ψύξης, τους κύκλους ψύξης που πραγματοποιήθηκαν καθώς και από την επουλωτική ικανότητα της εφαρμοσθείσας περιοχής.

Συνήθως είναι άριστο εκτός από την αντιμετώπιση καρκινικών βλαβών, οπότε και παραμένει μια πιο άσπρη περιοχή – ουλή, λόγω της πιο παρατεταμένης ψύξης.

Η ανωτέρω μέθοδος θεωρείται αξιόπιστη και ασφαλής ωστόσο, είναι μείζον ζήτημα να έχει προηγηθεί μια σωστή τεκμηριωμένη διάγνωση προτού προχωρήσουμε στην τοπική καταστροφή των ιστών.

BOOK YOUR APPOINTMENT NOW