fbpx

Matoula Clinic

Τριχόπτωση

Αρχική / Δερματολογικό Ιατρείο / Παθήσεις Τριχωτού Κεφαλής / Τριχόπτωση

Υπάρχουν πολλές αιτίες που μπορεί να εμπλέκονται στην τριχόπτωση, συνεπώς η θεραπεία τριχόπτωσης πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με το γενεσιουργό αίτιο. Η εποχική τριχόπτωση είναι μια από τις πιο κοινές μορφές τριχόπτωσης με αυξημένη συχνότητα το φθινόπωρο και την άνοιξη. 

Μια άλλη μορφή τριχόπτωσης είναι η τελογενής τριχόρροια, όπου παρατηρείται πολύ έντονη τριχόπτωση, η οποία ανησυχεί τον ασθενή.

Παράγοντες που οδηγούν σε μια τέτοια κατάσταση είναι η εγκυμοσύνη, η διακοπή των χαπιών αντισύλληψης, η μεγάλη απώλεια βάρους μετά από αυστηρή δίαιτα, μια χειρουργική επέμβαση, ένας σοβαρός τραυματισμός ή ακόμα και μια έντονη συναισθηματική φόρτιση (στρες). Συνήθως, ο αιτιολογικός παράγοντας προηγείται 6-16 εβδομάδων και οδηγεί σε ταχεία μετάβαση των τριχών από την αναγενή στην τελογενή φάση.

Πώς γίνεται η διάγνωση της τριχόπτωσης;

Η διάγνωση της μορφής τριχόπτωσης θα γίνει με βάση το ιστορικό, την κλινική εικόνα και τις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστούν άλλα οργανικά αίτια.

Η Δερματολόγος στο Κολωνάκι Θεώνη Ματούλα, έχοντας ειδικευτεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Charite του Βερολίνου στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Μαλλιών και στο Τμήμα Παθήσεων του Τριχωτού της κεφαλής, χρησιμοποιεί τη μέθοδο της τριχοσκόπησης και εξατομίκευσης κάθε περίπτωσης, προχωρά –αν το κρίνει απαραίτητο– σε τριχοριζόγραμμα, ώστε να παρακολουθείται καλύτερα η πορεία των ασθενών και να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα και γρήγορα το πρόβλημα. Με αυτό τον τρόπο, η θεραπεία της τριχόπτωσης που εφαρμόζεται ανά περίπτωση προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες και τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε περιστατικού.

Η κλινική αξιολόγηση από τον γιατρό πραγματοποιείται 3 ημέρες μετά το λούσιμο του ασθενούς.

Τι είναι η τριχοσκόπηση και τι το τριχοριζόγραμμα;

Η τριχοσκόπηση είναι πάντα το πρώτο απαραίτητο βήμα για τη διάγνωση και κατ’ επέκταση τη θεραπεία της τριχόπτωσης. Είναι η δερματοσκόπηση των τριχών με τη χρήση δερματοσκοπίου πολωμένου φωτός.

Η πλήρης καταγραφή της κατάστασης των τριχοθυλακίων (αριθμός, ποιότητα, πάχος τριχών) είναι απαραίτητο μέτρο σύγκρισης της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Οι εικόνες που αποτυπώνονται φυλάσσονται στο αρχείο κάθε ασθενή για περαιτέρω παρακολούθηση και αξιολόγηση από τον γιατρό.

Το τριχοριζόγραμμα ανήκει στις ημιεπεμβατικές μεθόδους διάγνωσης της αλωπεκίας και αποτελεί σημαντική εξέταση στη διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση των μη ουλωδών μορφών αλωπεκίας. Επιτρέπει την παρατήρηση στο μικροσκόπιο της μορφολογίας των ριζών της τρίχας και του στελέχους της τρίχας. Αυτό απεικονίζει όλες τις τρίχες που έχουν αποκολληθεί από μια συγκεκριμένη περιοχή του τριχωτού της κεφαλής σε διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής τους και καταγράφει τα αντίστοιχα ποσοστά καθώς και άλλα μορφολογικά ευρήματα. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών μορφών αλωπεκίας (ανδρογενετικού τύπου, τελογενής τριχόρροια κ.λπ.), αλλά αποδεικνύεται επίσης εξαιρετικά χρήσιμη μέθοδος στη μελέτη των παθήσεων του στελέχους της τρίχας.

Υπάρχουν πολλές αιτίες που μπορεί να εμπλέκονται στην τριχόπτωση. Η εποχική τριχόπτωση είναι μια από τις πιο κοινές μορφές τριχόπτωσης με αυξημένη συχνότητα το φθινόπωρο και την άνοιξη.

 

Μια άλλη μορφή τριχόπτωσης είναι η τελογενής τριχόρροια, όπου παρατηρείται πολύ έντονη τριχόπτωση, η οποία ανησυχεί τον ασθενή.

 

Παράγοντες που οδηγούν σε μια τέτοια κατάσταση είναι η εγκυμοσύνη, η διακοπή των αντισυλληπτικών, η μεγάλη απώλεια βάρους μετά από αυστηρή δίαιτα, μια χειρουργική επέμβαση, ένας σοβαρός τραυματισμός ή ακόμα και μια έντονη συναισθηματική φόρτιση (στρες). Συνήθως, ο αιτιολογικός παράγοντας προηγείται 6-16 εβδομάδων και οδηγεί σε ταχεία μετάβαση των τριχών από την αναγενή στην τελογενή φάση.

 

Πώς γίνεται η διάγνωση της τριχόπτωσης;

 

Η διάγνωση της μορφής τριχόπτωσης θα γίνει με βάση το ιστορικό, την κλινική εικόνα και τις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστούν άλλα οργανικά αίτια.

 

Η Δρ. Θεώνη Ματούλα, έχοντας ειδικευτεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Charite του Βερολίνου στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Μαλλιών και στο Τμήμα Παθήσεων του Τριχωτού της κεφαλής, χρησιμοποιεί τη μέθοδο της τριχοσκόπησης και εξατομίκευσης κάθε περίπτωσης, προχωρά –αν το κρίνει απαραίτητο– σε τριχοριζόγραμμα, ώστε να παρακολουθείται καλύτερα η πορεία των ασθενών και να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα και γρήγορα το πρόβλημα.

 

Η κλινική αξιολόγηση από τον γιατρό πραγματοποιείται 3 ημέρες μετά το λούσιμο του ασθενούς.

Τι είναι η τριχοσκόπηση και τι το τριχοριζόγραμμα;

Η τριχοσκόπηση είναι πάντα το πρώτο απαραίτητο βήμα για τη διάγνωση της τριχόπτωσης και κατ’ επέκταση την αντιμετώπισή της. Είναι η δερματοσκόπηση των τριχών με τη χρήση δερματοσκοπίου πολωμένου φωτός.

 

Η πλήρης καταγραφή της κατάστασης των τριχοθυλακίων (αριθμός, ποιότητα, πάχος τριχών) είναι απαραίτητο μέτρο σύγκρισης της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

 

Οι εικόνες που αποτυπώνονται φυλάσσονται στο αρχείο κάθε ασθενή για περαιτέρω παρακολούθηση και αξιολόγηση από τον γιατρό.

 

Το τριχοριζόγραμμα ανήκει στις ημιεπεμβατικές μεθόδους διάγνωσης της αλωπεκίας και αποτελεί σημαντική εξέταση στη διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση των μη ουλωδών μορφών αλωπεκίας. Επιτρέπει την παρατήρηση στο μικροσκόπιο της μορφολογίας των ριζών της τρίχας και του στελέχους της τρίχας. Αυτό απεικονίζει όλες τις τρίχες που έχουν αποκολληθεί από μια συγκεκριμένη περιοχή του τριχωτού της κεφαλής σε διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής τους και καταγράφει τα αντίστοιχα ποσοστά καθώς και άλλα μορφολογικά ευρήματα. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών μορφών αλωπεκίας (ανδρογενετικού τύπου, τελογενής τριχόρροια κ.λπ.), αλλά αποδεικνύεται επίσης εξαιρετικά χρήσιμη μέθοδος στη μελέτη των παθήσεων του στελέχους της τρίχας.