Ορθοδοντική Παιδιών

MATOULA CLINIC | INVISALIGN CENTER
Ορθοδοντική παιδιών

Η πιο συχνή ερώτηση που μας κάνουν νέοι γονείς, είναι σε ποια ηλικία πρέπει να εξεταστούν τα παιδιά τους για πρώτη φορά από κάποιον ορθοδοντικό.

Η ηλικία που ενδείκνυται να γίνεται ο πρώτος προληπτικός ορθοδοντικός έλεγχος, κυμαίνεται μεταξύ 6 και 8 ετών. Γιατί τόσο νωρίς; Διότι σε εκείνο το σημείο μπορούν να διαγνωστούν οι οποιεσδήποτε σκελετικές ανωμαλίες, όπως στενή άνω γνάθος, προγναθισμός άνω-κάτω γνάθου, και να αντιμετωπιστούν με κάποιον απλό και ανώδυνο τρόπο. Αυτή η φάση διαρκεί 12 με 16 μήνες και χρησιμοποιούνται συνήθως κινητά ορθοδοντικά μηχανήματα. Ακολουθεί μια περίοδος ξεκούρασης και αν αργότερα χρειαστεί 2η φάση, με σιδεράκια, θα είναι πιο ύκολη, γρήγορη και με λιγότερο κόστος.

Κατά αυτούς τους τρόπους προσφέρεται η βοήθεια για τη σωστή ανάπτυξη των γνάθων και μειώνονται ή εξαλείφονται μελλοντικά ορθοδοντικά προβλήματα.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ