Ορθοδοντικό Ιατρείο Gallery

Περιστατικό 1, Θεραπεία με Invisalign (full)

Matoula Clinic | Invisalign Center

Περιστατικό 2, Θεραπεία με Invisalign

Matoula Clinic | Invisalign Center

Περιστατικό 3, Θεραπεία 8 μηνών με Invisalign lite

Matoula Clinic | Invisalign Center

Περιστατικό 4, Θεραπεία με Invisalign

Matoula Clinic | Invisalign Center

Περιστατικό 5, Θεραπεία 10 μηνών με Invisalign lite

Matoula Clinic | Invisalign Center

Περιστατικό 6, Θεραπεία 9 μηνών με Invisalign lite

Matoula Clinic | Invisalign Center

Περιστατικό 7, Θεραπεία με Invisalign

Matoula Clinic | Invisalign Center

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ