Δερματοχειρουργική

Δερματοχειρουργική

Matoula clinic | skin & hair medical center

px;line-height:px;text-align:left" >

Η Δερματοχειρουργική συνιστά τμήμα της ειδικότητας της Δερματολογίας και αφορά στη χειρουργική αντιμετώπιση δερματικών βλαβών, τόσο καλοήθων όσο και κακοήθων, υπό τοπική αναισθησία στο χώρο του ιατρείου.

px;line-height:px;text-align:left" >

Ενδελεχής εξέταση

Στην κλινική μας γίνεται ενδελεχής εξέταση της κάθε βλάβης με τη χρήση ηλεκτρονικού δερματοσκοπίου αναγνωρίζοντας ακόμη και τις πρώιμες προκαρκινικές βλάβες και στη συνέχεια πραγματοποιείται δερματοχειρουργική αφαίρεσή τους σύμφωνα με τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους Δερματοχειρουργικής.

Στόχος

Στόχος μας αποτελεί η – επί υγιών ορίων – οριστική χειρουργική εξαίρεση των βλαβών και παράλληλα ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, παρέχεται ένα ολοκληρωμένο, τακτικό “follow up” των ασθενών για τη μετέπειτα ενδελεχή παρακολούθηση της υγείας του δέρματος (όταν αυτό απαιτείται).

px;line-height:px;text-align:left" >

Αναλυτικότερα, στην κλινική μας πραγματοποιούνται οι παρακάτω επεμβατικές πράξεις:

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ